Náš příběh 

Našli jsme poklad. Na půdě chaty staré kotoučové osmimilimetrové pásky.  Po přehrání na cloud k nám na nich naše babička hovoří, zanechává vzkaz. Co kdyby tato služba existovala nyní. Zanechali by jste vzkaz příštím generacím?

We found a treasure. On the loft of our cottage. Old 8mm tapes for the camera. After transfering those to the cloud, our grandma talks, gives a message. What if this service existed now? Would you leave a message for the future genrations?

Náš tým
Our team

Ila Duchečková, trenérka v nadnárodních korporacích,  bývalý leader Aiesec

Ila is a trainer in the corporates, currently a mom

Jiří Borč, lektor, majitel online školy Iguanalanguages

George is a lector, owner of the online school

Close Menu